Bejelentés


SUVEPOV NAŠA DECA - NAŠA BUDUĆNOST

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
 

POZDRAVLJA VAS     

 

SAVEZ UDRUŽENJA VELIKIH    PORODICA VOJVODINE - ADA

web strana u izradi 

  • Velike porodice – porodice sa troje ili više dece
  • Svaka velika porodica počinje sa prvim detetom
  • Otvorenost prema svima, jer svako može da pomaže
  • Prvo udruženje formirano 1995. god.
  • Savez je osnovan 2oo2. god.
  • Ukupno radi 16 udruženja i 15 grupa
  • Učlanjeno je blizu  3000 porodica

ULOGA UVP 

Jačaju vrednosti, dostojanstvo, negovanje kulturnih i drugih tradicija
Pomažu u ojačanju porodičnog života
Prigrle raspale i okrnjene porodice
Uče na veštine komuniciranja
Pomažu porodice da žive sa velikim izazo- vima današnjice
Podstiču drugarske odnose, saradnju i pružanja pomoći
Organizuju priredbe i manifestacije
Obezbeđuju pomoć i povlastice
Štite vrednosti i interese velikih porodica
Uče moralu, poštenju htenju i stvaračkom radu


      CILJEVI ORGANIZACIJE:

a.) Vaspitanje za poštovanje materinstva i života za  jačanje osećanja odgovornosti prema porodici i budućnosti prema porodici i budućoj generaciji,
b.) Širenje pogleda za poštovanje velikih porodica,
c.) Zastupanje  i služenje specifičnih interesa velikih porodica,
d.) Prikazati društvu one vrednosti koje krase velike porodice ,
e.) Udruživanje velikih porodica u takve zajednice, koje če međusobno  da se poznaju i pomažu,
f.) Razvijanje saradnje, osposobljavanja i druženja među udruženjima i porodicama,

SA VELIKIM  PORODICAMA U EVROPI
        Sledeći milenijum će biti toliko uspešan, u kolikoj meri ćemo poštovati decu. Ljubav prema deci je prvi izazov. Bez toga svet nema budućnost. Mnogo je važnije baviti se sa time, nego koliko treba  podići starosnu granicu za odlazak u penziju. U poštovanju dece je tajna razvoja, života i nade. Svako pre svega ovome treba da daje prednost! Bile su to reči Regine Pernouda, ko je sa svojih 88 godina ovako formulisao svoju najveću želju: „ Dajte porodicama svu moguću pomoć da bi dete – svako dete – bilo voljeno , zaštićeno i poštovano. Samo to može da obezbedi željenu sreću budućeg milenijuma.“
      Mi u Savezu Udruženja Velikih Porodica Vojvodine smatramo da za obezbeđivanje prihvatanja dece može  da daje doprinos svaka porodica, ali i svaki  pojedinac, koji voli decu. Potrebno je da svako prema svojim mogućnostima pruži pomažuću ruku prema porodicama sa decom , sa posebnom pažnjom na one , koji prihvataju 1. dete. Naćin i nivo pomoći može biti različit. Pre svega treba da preispitamo savest: da li smo učinili sve što je u našoj  moći? Treba da to vidimo kod rodbine, suseda i u naselju!
     Treba da stanemo pored  porodica sa lepim rečima, da dajemo pravu nadu kada su u nevoljama, da se radujemo zajedno, da ojačamo veru mladih roditelja u roditeljstvo. Pomozimo svojim delima, dajući naš rad. Trudimo se da svoju  okolinu pretvorimo u takvu da se prijateljski odnosi prema  porodicama. Ubedimo  one, kojI su kratkovivi treba da ih uverimo da je odgoj dece jedan od najvažnijih poslova imajući u vidu našu budućnost.
     Treba da izgradimo takvu društvenu pozadinu, koja pruža sigurnost, treba da postignemo da oni, koji   vaspitavaju svoju decu ne osećaju predrasudu, hendikep, poniženost ili diskriminaciju. Pored lične pomoći treba da tražimo mogućnost za pomoć preko institucija. Puno možemo da uradimo, ako  ćemo biti aktivni u porodičnim organizacijama, doprineti našim radom da branimo vrednosti i interese, da ojačamo zajednice.
       U Vojvodini sada već imamo 13 takvih udruženja i 15 grupa, koji ispoljavaju široku aktivnost. 28. septembra 2002.godine u Senti smo osnovali Savez Udruženja Velikih Porodica Vojvodine, koji ne radi samo u državi, nego  predstavlja porodice na međunarodnom planu i učestvuje u izradi takve politike prema porodicama, koja ima pred sobom interes društva na jedan duži period. U zadnjih godinu dana predstavnici naše organizacije prisustvovali su na prvom festivalu nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope u Novom Sadu, na savetovanju o demografskoj politici u Srpskoj Akademiji Nauke i Umetnosti u Beogradu, na I. Konferenciji o saradnji mađarskih porodičnih udruženja u Budimpešti, na V. Civilnoj akademiji u Belom Manastiru, na seminaru Saveza porodičnih organizacija iz Karpat-basena u Nađkovačiju i na konferenciji Saveza Velikih Porodica Evrope u Budimpešti.
        Naš Savez zastupa Srbiju i Crnu Goru u Savezu Velikih Porodica Evrope, koju smo osnovali marta 2004. godine zajedno sa Portugalijom, Holandijom, Rumunijom, Estonijom, Španijom, Češkom, Mađarskom , Slovačkom, Letonijom , Kiprom i Litvanijom . Osnovni cilj nam je  da politika prema porodicama postane sastavni deo programa stranaka, vlada i međunarodnih organizacija.
        Na žalost suočeni smo sa time da za politiku prema porodicama , koja je iznad nacija, još uvek nema pravne osnove. Politika prema porodicama je zvanično deo Evropske  socijalne politike, međutim u velikoj meri je to budući zadatak pri izradi zajedničke politike. Zbog toga je prvenstveni cilj, da one delove zajedničke politike ( zdravstvo, obrazovanje, zaštita potrošaća, itd...), koji se odnose na to dobiju veću pažnju sa stanovišta porodice.
        Evropsku politiku prema porodicama treba izraditi u širem Evropskom prostoru, nego što je Evropska Unija, posebno na nivou Evropskog Saveta, jer su u osnovnom socijalnom zakonu Evrope (karta) definisali pravnu, socijalnu i privrednu zaštitu porodičnog života. Treba dakle da krene društveni dijalog miliona evropskih građana ( i sa njima naravno i njihovih porodica) u cilju sprečavanja društvene izolacije i siromaštva.
         U nekim članovima Amsterdamskog sporazuma u kojima se govori o diskriminaciji prvi put se spominje pored pola ,  rase i etničkog porekla, religije i vere, hendikepa i seksualne orijentacije i starosna doba. Jedan novi član zasada bavi se samo sa društvenom izolacijom, međutim ovime stvara pravni osnov za takve buduće akcione programe, koji imaju za cilj pomaganje i sprečavanje društvene izolacije starih i hendikepiranih ljudi.
           Imajući u vidu globalne demografske tendencije , sve veći značaj dobija u evropskom  društvu problem sve većeg broja starih i takvi izazovi, koji iz toga proističu, kao što su solidarnost među generacijama, učešće starih u društvu i u politici, negovanje starih, zdravo starenje i jedna nova kultura starenja. Proces starenja je toliko ubrzano , da sve jače se poljavljuje potreba politike za podržavanje rađanja ( pronataliteta).
           U budućem privrednom i društvenom razvoju porodice ne mogu da računaju na isto, kao do sada, zbog toga ljudi sasvim drugačije planiraju svoj život i menjaju se zajednički planovi za budućnost dece.
          Biće promena u prihodima, nestaće neke naknade, koje su manje –više stalno dobijali, biće teža situacija na radnim mestima, smanjiće se kupovna moć – sve će to imati  uticaj na porodični budžet i prouzrokovaće nesigurnost.
           Strah će se pojaviti kod starijih, kod manje obrazovanih, odnosno kod onih članova  porodice, koji su skeptični u odnosu na razvoj društva, na sledećim poljima: kod osećanja sigurnosti, kod straha od stranaca, kod straha od pogoršanja privredne situacije. U mladima međutim ima jedne otvorenosti  prema svetu, nepristrasnost, potreba za učenjem stranih jezika i upoznavanje  stranih kultura. Na žalost ima puno opasnosti za mlade, može da na njih utiče puno negativnih i spoljašnjih faktora, mnogi bi želeli da formiraju od njih samo masovne potrošaće, međutim najveća opasnost je zavisnost i dosada.
            Moderno društvo je poremetilo stara pravila koja su građena tako da puno dece su izdržali roditelje u porodici. Ovo je danas sasvim drugačije. Ponovo treba uveriti ljude da deca stvaraju vrednost, nisu samo balast , kako neki nastoje da ih prikažu. Deca održavaju društvo, ne oduzimaju od nas, nego daju nam. Međusobno smo odgovni i za naš život, jer zrela osoba može da nastane samo u  porodici i zajednici. Zbog toga smo i pokrenuli naš  program„ Briga o porodicama“, sa kojom želimo pomoći mladim bračnim parovima.
         Jedan od dostignuća je u Evropskoj Uniji što su zajednički  regulisali pojedinačno pravo roditelja  na odsustvo sa posla minimalno 3 meseci, ako se rodi  ili usvoji dete. Prihvatanje dece ,međutim puno zavisi i  od toga kakvu pomoć dobijaju mladi u kući, u užoj okolini i naravno delimično od društva  u celini.
        Fernando Castro, predsednik Saveza Velikih Porodica Evrope je rekao:    „ Velike porodice znače proleće u sve starijoj Evropi. Nisu oni problem , kako su to neki ranije tvrdili, nego su oni rešenje. Mi smo jedini, koji znamo šta treba uraditi, mi rešavamo problem, što su oni stvorili , koji su se borili protiv nas. Došlo je naše vreme“.
           Na to ja bih još samo dodao toliko: Velike porodice znače svetlost na kraju tunela!


                                                                    Križan V. Vilmoš
                                                              predsednik SUVEPOV-a
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!